Tien jaar later

1982
Octaaf Duerinckx
Walter van den Broeck