Er zit een 'haar' in mijn soep

1980
José Ghijsens
Terence Frisby