EEN BROKJE GESCHIEDENIS...


1955: De lokale fanfare “De Eendracht” heeft het moeilijk en onderzoekt de mogelijkheid om ook toneel te spelen en zo een beetje centen in het fanfarebakske te vergaren.

19 april 1955: Er wordt besloten jaarlijks een productie te brengen in de zaal van het fanfarelokaal, “bij de Smalle”.

10 juni 1955: Eerste voorstelling: “Sloeber is ziek”, onder eigen regie. De volledige winst van dit eerste optreden mocht gebruikt worden voor een volwaardige volgende productie. Die eerste voorstelling openbaarde één grote waarheid : om verder te kunnen “boeren” en het publiek te blijven aanspreken moest er beroep gedaan worden op een goede (semi)beroepsregisseur.

November 1955: Eerste echte productie “Arsenicum en Oude Kant” (15 spelers!), onder regie van Rik Haesen (+).

22 december 1957: na strubbelingen met het bestuur van de fanfare besluit de toneelkring een eigen weg in te slaan. “De Anjelier” ging zijn weg “op eigen poten” onder het voorzitterschap van Ernest Vanden Dorpe.

1959: Overlijden van de eerste voorzitter “mijnheer Ernest”. Zijn taak werd overgenomen door René Schepers (+1997)

1997: Frans De Smet (monument als speler) volgt René op.

2002: De zaal “Bloemenhof” wordt noodgedwongen geruild voor het parochiecentrum “Pax”. Deze ruil brengt ook de nodige problemen met zich mee, zoals beschikbaarheid van repetitielokalen, decorbouw, opslagplaats voor materiaal, enz.

2005: Frans neemt ontslag, samen met duivel doet-al, secretaris en medestichter Gust Van Grunderbeeck, beiden om persoonlijke en gezondheidsredenen. Sindsdien neemt Remi Indigne, oude rot als geluids- en belichtingstechnieker, het voorzitterschap waar en Monique Vandamme, al decennia speelster, dat van secretaris.

2015: De Anjelier blaast 60 kaarsjes uit met het gastoptreden van Marleen Merckx en Bert Cosemans in “Grote Liefde”. Het was een enorm succes.